recent

Hier het laatste nieuws.

Vier schilderijen uit de serie ‘scapes’ die vorig jaar te zien waren tijdens de Kunstmaand Ameland in galerie November te Nes hangen van 31 mei t/m 21 juli 2019 op de expositie ‘FRIA in Friedland‘ in de Turm Galerie in Friedland (Dld). Zes andere hangen in de gang van het gezondheidscentrum Camminghaburen, Havingastate 1 in Leeuwarden. Daar waren tot april 2018 de elf originele aquarellen te vinden die horen bij het boekje “Ik woon in de wijk en voeg toe” van Xavière Kolk en Wim Reimert. Het boekje met bijbehorende kaart geeft een fraai overzicht van de kunst in de openbare ruimte van de wijk Camminghaburen.

Van 5 mei t/m 1 juni zijn in Galerie im Lokschuppen in Jever (Dld) twee recente schilderijen van mij te zien bij de expositie ‘Grenzenlos – Zonder grenzen’.

Van 9 maart t/m 20 april 2019 heb ik met vijf schilderijen meegedaan aan de expositie FRIA TE GAST in de galerie van het Drents Schildersgenootschap te Assen.

omslag-boekje-definitief

In the bend of the river Zambezi in southern Africa, strange spectacles of death take place after the boys’ circumcision ceremony: the Makishi. The initiates put on ancestral masks to become actors in an ideal society which will guide the living to knowledge.

(from “Makishi, danses de mort pour les vivants” by Françoise Gründ and Marie-Noëll Robert, Éditions Noesis, Paris, 2000)

The “Makishi” are a series of six paintings made exclusively for Green Safaris which are on display (and for sale!) at Ila Safari Lodge in the Kafue National Park, Zambia. Seven more of these paintings are now available from the beautiful new 37d Gallery in Lusaka.

More latest news.

Four paintings from the series ‘scapes’ which last year November were on display in gallery November in Nes on the island of Ameland as part of the Art month Ameland are now to be seen at the exhibition ‘FRIA in Friedland‘ in the Turm Galerie in Friedland, Germany. Six others are in the health centre Camminghaburen, Havingastate 1 in Leeuwarden. Until April 2018 the eleven original watercolours that belong to the booklet “I live in the area and contribute” by Xavière Kolk and Wim Reimert have been exhibited there. The booklet and accompanying map present a nice overview of the art in the public space of the residential area Camminghaburen.

From 5 May up to 1 June two of my paintings are part of the exhibition ‘Grenzenlos – Zonder grenzen’ (Without borders) in Galerie im Lokschuppen in Jever, Germany.

From 9 March to 20 April 2019 I have participated with five paintings in the exhibition FRIA TE GAST (guest FRIA) at the gallery of the Drents Schildersgenootschap in Assen.

omslag-boekje-definitief