recent

Hier het laatste nieuws.

Van 7 juni t/m 12 oktober hangen veertien schilderijen van mijn hand in de Stenden Art Gallery van Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

Op de expositie Masterpiece die van 29 januari t/m 12 maart bij Pictura in Groningen te zien was,  hing mijn schilderij Akatama (acryl op doek, 150 x 100 cm).

Van vrijdag 14 oktober t/m zaterdag 4 februari 2017 was in Tresoar in Leeuwarden (Boterhoek 1) de expositie “Besiele troch Alma-Tadema” (verleid door Alma-Tadema) te zien. 24 Leden van kunstenaarsvereniging FRIA hebben zich laten inspireren door het werk van de Friese schilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) van wie in deze periode een grote overzichtstentoonstelling plaatsvindt in het Fries museum. Van mij waren in Tresoar twee grote nieuwe werken te zien.

omslag-boekje-definitief

 

 

 

 

 

 

 

In het multifunctioneel centrum Camminghastins, Lieuwenburg 2 in Leeuwarden, zijn tot oktober 2017 de elf originele aquarellen te vinden die horen bij het boekje “Ik woon in de wijk en voeg toe” van Xavière Kolk en Wim Reimert. Het boekje met bijbehorende kaart geeft een fraai overzicht van de kunst in de openbare ruimte van de wijk Camminghaburen.

In the bend of the river Zambezi in southern Africa, strange spectacles of death take place after the boys’ circumcision ceremony: the Makishi. The initiates put on ancestral masks to become actors in an ideal society which will guide the living to knowledge.

(from “Makishi, danses de mort pour les vivants” by Françoise Gründ and Marie-Noëll Robert, Éditions Noesis, Paris, 2000)

The “Makishi” are a series of paintings made exclusively for Green Safaris which are on display (and for sale!) at Ila Safari Lodge in the Kafue National Park, Zambia.

More latest news.

From 7 June to 12 October fourteen of my paintings can be seen at the Stenden Art Gallery of Stenden University of Applied Sciences, Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

At the exhibition Masterpiece which was on show at Pictura in Groningen from 29 January to 12 March my painting Akatama (acrylic on canvas, 150 x 100 cm) could have been admired.

Starting on Friday 14 October until Saturday 4 February 2017 was in Tresoar in Leeuwarden the exhibition “Besiele troch Alma-Tadema” (tempted by Alma-Tadema). 24 Members of the artist association FRIA have been inspired by the work of the Frisian painter Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) whose work can be seen during that period in the Fries museum in Leeuwarden. I was showing two large new paintings in Tresoar.

 

omslag-boekje-definitief

 

 

 

 

 

 

In the multifunctional centre Camminghastins, Lieuwenburg 2 in Leeuwarden, one can find the eleven original watercolours that belong to the booklet “I live in the area and contribute” by Xavière Kolk and Wim Reimert. The booklet and accompanying map present a nice overview of the art in the public space of the residential area Camminghaburen.